Hovedforsker: Charalampos Tzoulis

For å teste potensialet til nikotinamid-ribosidklorid (NR) som en nevrobeskyttende terapi for PS skal vi gjennomføre en klinisk studie kalt NO-PARK (ClinicalTrials.gov: NCT03568968). Dette er en multisenter, fase II randomisert dobbeltblind klinisk studie, som sammenligner NR med placebo hos personer med PS på tidlig stadium. Den sentrale hypotesen til NO-PARK er at oral administrasjon av NAD-forløperen NR kan øke nevronale NAD-nivåer og forbedre mitokondriell dysfunksjon i PS. Dette vil igjen rette opp den nevronale metabolismen og hemme nevrodegenerasjon, noe som resulterer i forbedring av kliniske symptomer og forsinket progresjon av PS.

Personer med PS (n = 400) blir rekruttert fra og med 01/10/2020 fra åtte sentre i alle de fire helseregionene i Norge: 1) Haukeland universitetssjukehus (HUS, ledende sykehus), Bergen; 2) Akershus universitetssykehus (AHUS), Akershus, Oslo; 3) Ullevål universitetssykehus (UUS), Oslo; 4) Rikshospitalet (RH), Oslo; 5) Drammen Hospital (DH), Drammen; St. Olavs universitetssykehus (St. Olavs), Trondheim; 6) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø; 7) Dr Karen Herlofson praksis og Sørlandet sykehus Arendal (SSA), Arendal; 8) Førde sentralsjukehus (FSS), Førde

Etter den første vurderingen får deltakerne tilfeldig tildelt enten NR 500 mg x 2 / dag, eller placebo. Dette blir etterfulgt av regelmessige kliniske undersøkelser, hjerneavbildninger og blodprøver i en total periode på ett år. Dette arbeidet tar sikte på å kartlegge og utvikle en terapi med potensial til å forsinke progresjonen av PS.

Det primære målet er å bestemme om en høy dose oral NR forsinker sykdomsprogresjonen til PS målt ved MDS-UPDRS. Sekundære mål inkluderer å bestemme om en høy dose oral NR: a) forbedrer og / eller forhindrer spesifikke kliniske symptomer ved PS (f.eks. motoriske og ikke-motoriske symptomer, kognitive symptomer, aktivitet i hverdagen), b) forsinker nigrostriatal degenerasjon (DAT-scan) c) korrigerer NAD-metabolisme og mitokondriell funksjon, d) korrigerer histonhyperacetylering og genuttrykkingsprofil.

Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2
Nyhetsbrev 3
Nyhetsbrev 4
Nyhetsbrev 5
Nyhetsbrev 6

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter