Hovedforsker: Lars Bø

Studie av mesenkymale autologiske stamceller som regenerativ behandling for multippel sklerose (SMART-MS).

Det finnes for tiden ingen effektiv behandling for å fremme reparasjon av skade på sentralnervesystemet (SNS) forårsaket av multippel sklerose (MS) og derved reversere nevrologisk funksjonshemning. Mesenkymale stamceller (MSC) har potensial til å indusere neuronal reparasjon gjennom flere nevro-regenerative mekanismer, inkludert remyelinisering, immunmodulering og stimulering av endogene hjernestamceller. I denne studien tar vi sikte på å undersøke potensialet for regenerativ stamcellebehandling med MSC i MS og å øke forståelsen av de underliggende virkningsmekanismene.

Målet med denne studien er å vurdere om behandling med autolog stamcelleterapi fra benmarg er mulig, sikkert og fremmer nevral reparasjon hos pasienter med progressiv MS.

Studien er utført i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Bergen Tissue Engineering ved Universitetet i Bergen, Universitätsklinikum i Ulm, Akershus universitetssykehus (AHUS) i Lørenskog, St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Studien er inne til vurdering hos den Regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vestlandet og Statens legemiddelverk. Anslått studiestart er 1.–2. kvartal i 2021.

 

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter