Hovedforsker: Øivind Torkildsen

Ocrelizumab vs. rituximab off-label ved tidlig stadium av tilbakevendende MS: OVERLORD-MS-studien

B-lymfocytt deplesjonsterapiene (rituximab, ocrelizumab, ofatumumab) har vist seg å være svært effektive for behandling av MS. En veldig fersk norsk helseteknologivurdering (HTA) indikerer liknende behandlingseffekter fra rituximab og ocrelizumab, men sier klart at det er behov for flere data. Disse dataene bør helst komme fra en randomisert, klinisk studie (RKS) (https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/disease-modifying-treatments-for-relapsing- remitting-multiple-sclerosis-including-rituximab-hta-rapport-2019.pdf/). Rituximab har blitt brukt til behandling av revmatologiske sykdommer og hematologiske kreftformer siden 1998 og koster bare en brøkdel av ocrelizumab på grunn av utløpstiden. Hvis rituximab viser seg å ha liknende effekter som ocrelizumab, kan dette redusere de årlige kostnadene for MS-behandling betydelig og gi MS-pasienter tilgang til svært effektiv behandling på et tidligere tidspunkt. I denne studien har vi som mål å sammenligne effekten av og sikkerheten til rituximab med ocrelizumab for tidlig behandling av MS.

Målet med denne ikke-underlegenhetsstudien er å evaluere om rituximab har samme effekt og sikkerhet som ocrelizumab i behandlingen av nylig diagnostiserte MS-pasienter.

Det primære endepunktet i studien er andelen pasienter uten nye T2-lesjoner slått fast av magnetiske resonansbilder (MR) i 6. til 24. måned (to år).

Studien (https://clinicaltrials.gov/ & NCT04578639) er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vestlandet og Statens legemiddelverk. Den første pasienten vil bli inkludert i studien i slutten av oktober 2020 ved Haukeland universitetssjukehus.

Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2
Nyhetsbrev 3
Nyhetsbrev 4
Nyhetsbrev 5
Nyhetsbrev 6
Nyhetsbrev 7

 

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter