Internasjonal koordinerende forsker: Lars Bø

En randomisert klinisk studie for å sammenligne autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) versus alemtuzumab i MS (RAM-MS-studien https://helse-bergen.no/ram-ms)

HSCT er en lovende behandling for MS, men det finnes kun begrensede data fra randomiserte kliniske studier (RCT). En norsk helseteknologivurdering (HTA) bekreftet denne utfordringen og konkluderte med at det er behov for ytterligere studier (https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon/). Haukeland universitetssjukehus har vært det nasjonale senteret for slik MS-behandling i Norge og organiserer for tiden en multisenter, internasjonal randomisert klinisk studie for å evaluere effekten og sikkerheten til autolog HSCT sammenlignet med standard høyeffektivitetsbehandling i MS (https://clinicaltrials.gov/ & NCT03477500). Studien er tverrfaglig og medfører et tett samarbeid mellom avdelingen for hematologi (forskerne Anne Kristine Lehmann og Aymen Ahmed), avdeling for transfusjonsmedisin og immunologi (forsker Einar Kristoffersen) og avdelingen for nevrologi (forsker Øivind Torkildsen).

Målet er å undersøke om HSCT er en sikker og effektiv terapi ved svært aktiv multippel sklerose sammenlignet med standard høyeffektivitetsbehandling samt å etablere tilstrekkelige bevis for å støtte rutinemessig bruk av HSCT i MS.

Det primære endepunktet for studien er andelen pasienter uten bevis for sykdomsaktivitet (NEDA) etter 2 år (96 uker) og videre etter 5 år (240 uker).

Foreløpig har rundt 45 pasienter blitt registrert i studien, og i løpet av de neste årene vil flere pasienter bli inkludert til maksimalt n = 100. Pasienter fra hele Norge kommer til Haukeland universitetsjukehus (HUS) for screening og randomisering. Randomiserte pasienter for HSCT blir behandlet på HUS, og personer med standard høyaktiv MS-behandling blir behandlet på ved de lokale sykehusene. Blodprøvetaking, bildebehandling og klinisk vurdering av de norske pasientene utføres på HUS. Pasientene følges først i to år og deretter i ytterligere tre år i forlengelsesfasen – tilsammen totalt 5 år. Pasienter rekrutteres også på sentre i Sverige, Danmark og Nederland.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 01
Nyhetsbrev 02
Nyhetspost 1
Nyhetspost 2
Nyhetspost 3
Nyhetspost 4
Nyhetspost 5
Nyhetspost 6
Nyhetspost 7
Nyhetspost 8
Nyhetspost 9
Nyhetspost 10
Nyhetspost 11
Nyhetspost 12
Nyhetspost 14
Nyhetspost 15
Nyhetspost 17

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter