«Sluttbrukerne» av forskningen vår er pasienter med PS, familiene deres og helsevesenet. Alle disse kan dra direkte nytte av et positivt studieresultat. Pasientene / familiene får jevnlige oppdateringer om fremdriften i forskningen. De blir rekruttert til undersøkelsene via nettstedet vårt, populære og sosiale medier og på regelmessige, åpne møter som organiseres i samarbeid med Norges Parkinsonforbund. Sammen med administrasjonssjefen vår, Magnus Alvestad, sørger PS-teamet vårt for at prosjektene følger rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI-rammeverket) som er fastsatt av Norges forskningsråd (som beskrevet av Stilgoe et al.). Forskningen vår legger stor vekt på inkludering og aktiv brukermedvirkning.

Det er satt sammen et brukerpanel bestående av én representant for Norges Parkinsonforbund (Ellen Tove Lindblom). Dette panelet møtes regelmessig med følgende agenda: 1) deling av de nyeste forskningsresultatene og de potensielle effektene; 2) informasjon om kommende studier og innkalling til deltakerrekruttering; 3) brukerinnspill om prioritering av forskningsretninger og etikk; 4) brukerinitiert forskning.

Standardisert tiltaksplan for omsorg ved PS-diagnose, oppfølging og behandling

Prosjektet skal utvikle en tiltaksplan for omsorg som skal aktiveres ved første kontakt med nevrologisk avdeling på Haukeland universitetsjukehus. Den skal utvikles basert på intervjuer med pasienten, familiemedlemmer og representanter for alle de ulike fagområdene som er involvert på sykehuset.

Den standardiserte tiltaksplanen for omsorg skal være basert på bevis, men med en mulighet til å justere for de kliniske behovene og preferansene til hver enkelt pasient. Denne tilnærmingen skal gi best mulig behandling for PS ved å sikre at hver oppgave blir utført effektivt og uten redundans. I tillegg skaper det bedre muligheter for nettverksbygging og samarbeid innen og på tvers av helseinstitusjonene og andre involverte inkludert selve bransjen.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter