Demenskohortestudien starter i løpet av 2020. Den tar sikte på å identifisere molekylære prosesser som er relevante på tvers av demensundergrupper og -prosesser og disse kan bidra til å stratifisere demens i undergrupper som reflekterer underliggende biologi. Den sentrale hypotesen i dette prosjektet er at konvergerende molekylære veier finnes over demensundertyper samt at det også er underliggende undertyper som kanskje ikke reflekteres fullt ut i det nåværende klassifiseringssystemet for demens.

Vi ønsker å identifisere biologiske overlappinger og sykdomsundertyper basert på en tverrfaglig tilnærming som integrerer kognitiv testing, kliniske undersøkelser, nevroavbildning og molekylære biomarkører. Denne tilnærmingen skal gjøre oss i stand til å omklassifisere og stratifisere demens i henhold til underliggende biologiske mønstre. Det overordnede målet vårt er å etablere en kohort med flerdimensjonale data. Denne informasjonen kan integreres i det komplekse kliniske og biologiske spekteret av demens og stratifisere det i underklasser med homogen biologi og prognose. Denne kunnskapen skal deretter bli brukt til å utvikle diagnostiske og prognostiske biomarkører og identifisere nye terapeutiske mål. Sekundære mål omfatter:

1) Etablere og beskrive demensgruppen, en befolkningsbasert demensgruppe med fokus på AD og DLB

2) Avklare epigenetiske og transkriptomiske signaturer for genomet assosiert med demens

3) Etablere et objektivt molekylært klassifiseringssystem for demens

4) Utvikle presisjonsbiomarkører for å kunne gi en nøyaktig molekylær diagnose og foreta pasientstratifisering i klinisk praksis

Professor Dag Arsland er vår medarbeider i denne studien.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter