Heterogeniteten til Parkinsons sykdom (PS) forhindrer utvikling av pasienttilpassede terapier. Her har vi som mål å stratifisere PS ved å identifisere og karakterisere undergrupper av pasienter med distinkte kliniske og / eller molekylære egenskaper. Videre har vi som mål å utvikle biomarkører som muliggjør pasientstratifisering i klinisk praksis.

Vi skal etablere en befolkningsbasert kohort fra tre sentre over hele Norge og Canada. Vi skal følge denne kohorten årlig og kartlegge den langsgående endringen av molekylærlandskapet i klinisk tilgjengelig vev fra pasienter og kontrollpersoner. Dette vil belyse de molekylære prosessene som er involvert i sykdomsinitiering og progresjon og gi en tidlig grovgruppering av pasientene i henhold til den molekylære bakgrunnen deres. Deretter skal vi bruke toppmoderne beregningsanalyser for å utføre flerdimensjonal integrasjon av databasen vår og identifisere biomarkører for molekylær stratifisering av PS. Biomarkørene blir validert i andre passende kohorter og vurdert i lys av innovasjons- og kommersialiseringspotensial. Vellykkede biomarkører kan gjøre det mulig for pasientene å delta i skreddersydde studier.

STRAT-PARK-studien, som krever en enorm klinisk innsats, er ledet av Neuro-SysMed sine hovedforskere Charalampos Tzoulis i Norge og Mandar Jog i Canada. Totalt 1 500–2 000 pasienter og kontrollpersoner skal rekrutteres fra tre kliniske sentre: Haukeland universitetsjukehus (HUS) i Bergen, St. Olavs Hospital i Trondheim og London Movement Disorders Centre (LMDC) i Ontario i Canada. Personene blir fulgt opp gjennom årlige besøk og gjentatte kliniske undersøkelser, nevroavbildning, prøvetaking av blod og cerebrospinalvæske og muskelbiopsi. Vi er spesielt interessert i muskelprøver da dette er et post mitotisk vev som kan uttrykke epigenetiske, mitokondrie og andre molekylære sykdomsmarkører som ikke kan påvises i blod. Som en del av den kliniske karakteriseringen vår skal vi implementere nye metoder for objektiv bevegelsesvurdering ved bruk av kroppsdrakter med integrerte bevegelsessensorer. Dette skal gjøres i samarbeid med medhovedforsker Prof. Mandar Jog, som er verdensledende ekspert på bevegelsesbiomekanikk for PS og relaterte bevegelsesforstyrrelser.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter