Kliniske studier

Disse akademisk initierte kliniske studiene i Neuro-SysMed rekrutterer for øyeblikket pasienter eller friske kontrollpersoner. Du finner kontaktinformasjon her hvis du ønsker å delta i en studie eller mer informasjon.

Parkinsons sykdom

NOPARK

NOPARK er en placebokontrollert studie som har som formål å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid (NR) beskytter nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. NR øker nivået av NAD, som er gunstig for cellenes energiomsetning og overlevelse. Ved positivt resultat, vil studien føre til en ny behandling som kan bremse Parkinson sykdom. De pasientene som fullfører NOPARK studien får tilbud om å gå inn i en åpen studie der alle får aktivt medikament. Kontakt for studien: Studiesykepleier Erika V. Sheard: +47 992 04 028, erika.veslemoy.sheard@helse-bergen.no 

N-DOSE

N-DOSE  er en dobbeltblindet  randomister plasebo kontrolert studie. Den har som mål å finne den optimale biologiske dosen av Nicotinamid ribosid hos mennesker med  Parkinson sykdom. For mer informasjon om studien kontakt: Studiesykepleier Erika V. Sheard: +47 992 04 028, erika.veslemoy.sheard@helse-bergen.no 

STRAT-PARK

STRAT-PARK er en kohortstudie som har som formål å forstå årsakene til Parkinson sykdom og gruppere mennesker med Parkinson sykdom etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd behandling kan gis. Vi trenger å rekruttere 1,500 mennesker med Parkinsons sykdom og 500 friske mennesker, som kontroller. Deltakerne vil følges opp regelmessig med medisinske og genetiske undersøkelser. STRAT-PARK vil åpne veien for persontilpasset medisin for Parkinson sykdom. Kontakt for studien: Studiesykepleier Erika V. Sheard: +47 992 04 028, erika.veslemoy.sheard@helse-bergen.no 

Multippel sklerose (MS)

RAM-MS

RAM-MS studien har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon (benmargstransplantasjon) og de mest effektive godkjente MS medisinene (alemtuzumab og kladribin). Kontakt for studien: Prof. Dr. Øivind Grytten Torkildsen (oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no).

SMART-MS

SMART-MS har som formål å undersøke om behandling med mesenkymale stamceller er trygt og kan bidra til reparasjon av skader på myelin og nervetråder ved progressiv MS. Mesenkymale stamceller finnes hos alle mennesker, først og fremst i benmargen. Forskning har vist at disse stamcellene kan fungere som «reparasjonsceller» i kroppen og at de også kanskje kan bidra til reparasjon av myelin- og nerveskader som forekommer ved MS. Kontakt for studien: Dr. Christopher Kvistad (christopher.elnan.kvistad@helse-bergen.no).

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

NO-ALS

NO-ALS er en placebokontrollert studie som har som formål å undersøke om tilskudd av nikotiniamid-ribosid (NR) kombinert med pterostilben forsinker sykdomsprogresjonen ved ALS. Studien rekrutterer pasienter fra hele Norge.  Deltagere får aktivt medikament eller placebo i et år. Vi trenger 180 pasienter i studien. Ved gjennomført studie vil pasienter få tilbud om å gå inn i en åpen studie hvor alle får aktivt medikament. Det er vanskelig for ALS pasienter å delta i et placebo kontrollert studie. Med forlengelsesstudiet vil alle pasienter kunne få tilbud om aktivt medikament etter et år i NO-ALS studien. Kontakt for studien: Prof. Dr. Ole-Bjørn Tysnes (ole-bjorn.tysnes@helse-bergen.no).

STRAT-ALS

Mennesker med ALS har svært ulik klinisk presentasjon. Det har hittil ikke vært mulig å skille familiær og sporadisk ALS basert på kliniske funn. STRAT-ALS er en longitunell kohort studie hvor målet er å stratifisere mennesker med ALS i henhold til underliggende biologiske mekanismer slik at målrettet behandling kan utvikles og tas i bruk. Kontaktperson for studien: Dr. Tale Bjerknes (tale.litlere.bjerknes@helse-bergen.no).

Demens

N-DOSE AD

N-DOSE AD er en dobbeltblindet randomister plasebo kontrolert studie. Den har som mål å finne den optimale biologiske dosen av Nicotinamid ribosid hos mennesker med  Alzheimers sykdom. For mer informasjon om studien kontakt: Studiesykepleier Kristina Skeie (kristina.skeie@haraldsplass.no; +47 991 24 510).

STRAT-COG

STRAT-COG er en kohortstudie som har som formål å forstå demenssykdom og å gruppere mennesker som lider av demens etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd behandling blir mulig. Vi tar sikte på å rekruttere flere hundre demenspasienter og friske kontroller. Deltakerne vil få regelmessig oppfølging med medisinske og molekylære undersøkelser. STRAT-COG vil åpne veien for bedre diagnostikk og behandling ved demenssykdom. Konkakt informasjon: Studiesykepleier Kristina Skeie (kristina.skeie@haraldsplass.no; +47 482 68 344).

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter