Kliniske studier

Disse kliniske studiene i Neuro-SysMed rekrutterer for øyeblikket pasienter eller friske kontrollpersoner. Du finner kontaktinformasjon på hver side hvis du ønsker å delta i en studie.

 

 

Parkinsons sykdom

NOPARK

NOPARK er en placebokontrollert studie som har som formål å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid (NR) beskytter nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. NR øker nivået av NAD, som er gunstig for cellenes energiomsetning og overlevelse. Ved positivt resultat, vil studien føre til en ny behandling som kan bremse Parkinson sykdom.

STRAT-PARK

STRAT-PARK er en kohortstudie som har som formål å forstå årsakene til Parkinson sykdom og gruppere mennesker med Parkinson sykdom etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd behandling kan gis. Vi trenger å rekruttere 1,500 mennesker med Parkinsons sykdom og 500 friske mennesker, som kontroller. Deltakerne vil følges opp regelmessig med medisinske og genetiske undersøkelser. STRAT-PARK vil åpne veien for persontilpasset medisin for Parkinson sykdom.

Multippel sklerose (MS)

RAM-MS

RAM-MS studien har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon (benmargstransplantasjon) og de mest effektive godkjente MS medisinene (alemtuzumab og kladribin).

OVERLORD

OVERLORD-MS studien har som formål å undersøke om rituksimab har sammenliknbar effekt og bivirkninger som okrelizumab ved oppstart helt fra sykdomsdebut. Ved sammenliknbar effekt vil vi i større grad enn i dag kunne tilby MS-pasienter høy-effektiv behandling allerede fra diagnosetidspunktet.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

NO-ALS

NO-ALS er en placebokontrollert studie som har formål å undersøke om tilskudd av nikotiniamid-ribosid (NR) kombinert med pterostilben forsinker sykdomsprogresjonen ved ALS. Studien rekrutterer pasienter fra hele Norge og er planlagt avsluttet i 2023. Pasienter får aktivt medikament eller placebo i et år. Vi trenger 180 pasienter i studien for å kunne påvise effekt dersom effekten av medikamentet er svak. Ved sterk effekt vil det være tilstrekkelig med 90 pasienter. Ved gjennomført studie vil pasienter få tilbud om å gå inn i en åpen studie hvor alle får aktivt medikament. Det er vanskelig for ALS pasienter å delta i et placebo kontrollert studium. Med forlengelsesstudiet vil alle pasienter kunne få tilbud om aktivt medikament etter et år i NO-ALS studien.

Demens

STRAT-COG

STRAT-COG er en kohortstudie som har som formål å forstå demenssykdom og å gruppere mennesker som lider av demens etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd behandling blir mulig. Vi tar sikte på å rekruttere flere hundre demenspasienter og friske kontroller. Deltakerne vil få regelmessig oppfølging med medisinske og molekylære undersøkelser. STRAT-COG vil åpne veien for bedre diagnostikk og behandling ved demenssykdom.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter