Organisasjonen

Organisasjon

Prosjekteier og vertsinstitusjon for senteret er Haukeland Univsersitetssjukehus, men senterets arbeid –  både økonomisk og forskningsmessig – er likt fordelt mellom Haukeland og Universitetet i Bergen (UiB). På sykehuset er senteret knyttet til klinikk for nevrologi og nevrokirurgi, mens ved universitetet er det tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet. Ytterligere samarbeidspartnere er Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen og Lawson Health Research Institute (Lawson) i Ontario, Canada.

Organisasjonsstruktur

Senteret ledes av professor Kjell-Morten Myhr (senterdirektør og ansvarlig for multippel sklerose) og professor Charalampos Tzoulis (visedirektør for senteret og ansvarlig for nevrodegenerative sykdommer). Senteret har et styre hvor alle partnerne er representerte. Styret ledes av Per Bakke, som er dekan ved Det medisinske fakultet ved UiB. De øvrige styremedlemmene er Eivind Hansen, direktør for Haukeland Universitetssjukehus, Torhild Næss Vedeler, direktør for nevrologisk klinikk ved Haukeland Universitetssjukehus, Helge Ræder, visedekan for innovasjon på Det medisinske fakultet ved UiB, Kjerstin Fyllingen, direktør for Haraldsplass Diakonale Sykehus og Dr. David Steven fra Lawson Health Research Institute.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter