Neuro-SysMed

Om oss

En av tre kommer til å utvikle en hjernesykdom i løpet av livet, og andelen som lever med en hjernesykdom, øker dramatisk i takt med at forventet levealder øker og at alderssammensetningen i befolkningen endrer seg. Utfordringene knyttet til disse sykdommene påvirker også samfunnet med tanke på kostnader og ressurser knyttet til helsepersonell.

Neuro-SysMed er det første senteret for fremragende forskning (SFF) med ekspertise innen klinisk behandling i Norge. Dette er et nytt initiativ fra Norges forskningsråd og skal fungere som et bindeledd mellom de ulike norske sentrene for fremragende forskning innen klinisk medisin, som vanligvis har en mer grunnleggende forskningstilnærming. Senteret tar sikte på å bruke en systemmedisinsk tilnærming for å samle inn data fra kliniske studier for å identifisere nøyaktige markører for tidlig diagnose og underklassifisering av sykdommene, forutsi prognoser og finne behandlingsresponser.

Neuro-SysMed skal fokusere på fire sykdommer: multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens.

MS er en inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet (SNS), som vanligvis rammer unge voksne. Disse kan vanligvis behandles ved hjelp av antiinflammatoriske midler. Neuro-SysMed har som mål å forbedre behandlingsstrategiene for eksisterende terapier ytterligere og utvikle nye – spesielt for pasienter med progressive sykdomsforløp med svært begrensede tilgjengelige behandlingsalternativer.

Både PS, ALS og demens er klassifisert som nevrodegenerative sykdommer i SNS – med et gradvis sykdomsforløp som ofte påvirker pasienter i høyere aldersgrupper. Disse sykdommene har mange undergrupper, og det finnes knapt noen terapi som vesentlig reduserer utviklingen av funksjonshemmingene. Neuro-SysMed har derfor satt seg tydelige mål om å bidra til å identifisere markører for presis underklassifisering av diagnosene samt å utvikle nye terapier som kan redusere sykdomsprogresjonen.

Neuro-SysMed har videre satt seg et overordnet mål om å legge til rette for gjennomføring av randomiserte kliniske studier i samarbeid med legemiddelindustrien, for å gi norske pasienter tilgang til nye behandlinger på et tidlig utviklingsstadium. Vi tar også sikte på å forbedre symptomhåndteringen og rehabiliteringen i tillegg til å bidra i den generelle omsorgen for pasientene og familiene deres.

Denne årsrapporten presenterer aktivitetene som er gjennomført i de første månedene av Neuro-SysMed-driften. Vi har et tett og aktivt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, høyt kvalifiserte rådgivende medlemmer og pasientbrukerorganisasjoner. Vi håper derfor å oppfylle målene våre i årene som kommer, for å bidra til å forbedre levekårene for personer som lever med hjernesykdommer.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter