Forskerskole

Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Neuro-SysMed Forskerskole for translasjonell nevrovitenskap er forankret i det nevrovitenskapelige miljøet ved Neuro-SysMed, og vil tilby forskerutdanning for ph.d.- kandidater fra høsten 2021. Hensikten med forskerskolen er å gi ph.d.- kandidater grunnleggende innsikter i translasjonell nevrovitenskap, og skal være et viktig supplement til den etablerte forskerutdanningen ved K1, UiB. Ledelsen ved Forskerskolen er ved Førsteamanuensis Nina Grytten Torkildsen, Forskerskoleleder, i samarbeid med Professor Kjell-Morten Myhr, senterleder ved Neuro-SysMed og Professor Charalompos Tzoulis, nestleder ved Neuro-SysMed. Tverrfaglig samarbeid med kreftforskere ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), UiB, er bakgrunn for tre felles emnekurs i henholdsvis kliniske studier, brukermedvirkning og innovasjon, med oppstart høsten 2021, og CyTOF – immunkarakterisering med oppstart våren 2022 (900-nivå). Ved Neuro-SysMed blir det i tillegg planlagt kurs og seminarer som tar utgangspunkt i fagmiljøet ved Neuro-SysMed, samt junior scientist symposium og seminarrekker som involverer samtlige disipliner representert ved Neuro-SysMed: Multippel Sklerose (MS), Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), Parkinsons sykdom, demens, cellemodeller, metabolomikk, biomarkører, informatikk, medikament screening, registerforskning, omsorgsforskning og vitenskapsteori, lidelse. Forskerskolen skal være et forum for både yngre og etablerte forskere, for møter og diskusjon av egne prosjekter, og skal legge til rette for samarbeid. Undervisningen ved Forskerskolen skal skje ved inviterte lokale aktører for å gi ph.d.-kandidater og forskere innsikt i hvilke ressurser som finnes i det umiddelbare forskermiljøet, samtidig som internasjonale foredragsholdere blir invitert for å introdusere deltakerne til å gjøre seg kjent internasjonalt, knytte nettverksbånd utenfor Neuro-SysMed, og stimulere til utenlandsopphold i forskning.

Hensikt:
• Å tilby opplæring i translasjonell nevrovitenskap og problemstillinger knyttet til forskningsvirksomheten i et ph.d.- forløp.
• Å tilby miljø for nettverksbygging for å formidle entusiasme for translasjonell nevrovitenskap og tverrfaglig forskningssamarbeid.
• Tilrettelegge for interaksjon og nettverksbygging mellom forskere, og formidling av ideer i et stimulerende og aspirerende forskningsmiljø.

Aktiviteter som pågår fra høsten 2021:

Ph.d.-kurs (på 900-nivå) omfatter tre kurs som etableres i samarbeid med CCBIO våren 2021 med oppstart høsten 2021. Det er nå mulig å melde seg på til høstens kurs, og fristen er 1. September. For alle, registrer deg på Studentweb hvis du allerede er immatrikulert på UiB. Hvis du ikke er immatrikulert, registrer det gjennom Søknadsweb, hvor du samtidig søker om status som gjest på UiB.

CCBIONEUR 910: Brukermedvirkning i medisinsk- og helsefaglig forskning er et tredagerskurs med faglig ansvar ved Tone Skår og Førsteamanuensis Nina Louise Jebsen. Kurset er laget for å tilrettelegge for brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forsking, og består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Kurset vil i sin helhet gi 2 ECTS. Dato for kurset i 2021 er 3. til 5. november.

CCBIONEURO 911: Kliniske studier ved kreft og nevrologiske sykdommer er et tredagers kurs med faglig ansvar ved Prof. Øivind Grytten Torkildsen og Prof. Line Bjørge. Kurset er laget for å gi deltakerne kunnskap om hvordan man utfører kliniske studier på mennesker. De fem modulene i kurset er basert på Good Clinical Practice (GCP) og deltakerne vil motta GCP-sertifikat etter fullført kurs. Kurset i sin helhet vil gi 2 ECTS. Dato for kurset i 2021 er 29. september – 1. oktober.

CCBIONEUR 912: Innovasjon i helsetjenesten er et tredagerskurs med faglig ansvar ved Magnus Alvestad og Agnete Engelsen. Kurset er laget for å formidle nødvendig kompetanse om hvordan man lykkes med innovasjon i helsetjenesten, og er modulbasert bestående av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Kurset vil i sin helhet gi 4 ECTS. Dato for kurset i 2021 er 8.-9. November og 2.-3. Desember.

Hvem kan delta?

Ph.d- kursene er åpen for forskere, postdoc, studenter (PhD, master, forskerskolestudenter) og andre som er interesserte nasjonalt eller internasjonalt.
Forskerskolen har som mål å være inkluderende og åpen også for ph.d.-kandidater som ikke er tilknyttet til UiB, ved emnekurs som har kapasitet ved hybridløsning av fysisk fremmøte og digital undervisning. En viktig målsetting for forskerskolen er å tilby kandidatene en identitet og en langsiktig nytte av å være tilknyttet Neuro-SysMed. Alle som er opptatt ved forskerutdanningen ved det medisinske fakultet, UiB, eller er forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, UiB, og som melder seg på kurs og andre aktiviteter blir registrert som deltakere ved Neuro-SysMeds forskerskole. For kandidaten vil denne formelle tilknytningen være med å styrke nettverksbygging og kompetanse innen interaksjon i forskningsmiljø, noe som er viktig for fremtidig forskerkarriere.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter