Forskerskole

Neuro-SysMeds Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Neuro-SysMeds Forskerskole for translasjonell nevrovitenskap er forankret i det nevrovitenskapelige miljøet ved Neuro-SysMed, og tilbyr forskerutdanning for ph.d.- kandidater fra og med høsten 2021. Hensikten med forskerskolen er å gi ph.d.- kandidater grunnleggende innsikter i translasjonell nevrovitenskap, og skal være et viktig supplement til den etablerte forskerutdanningen ved Klinisk institutt 1, UiB. Ledelsen ved Forskerskolen er ved førsteamanuensis Nina Grytten Torkildsen, forskerskoleleder, i samarbeid med professor Kjell-Morten Myhr, senterleder for Neuro-SysMed, og professor Charalompos Tzoulis, nestleder for Neuro-SysMed.

Ved Neuro-SysMed blir det i tillegg holdt kurs og seminarer som tar utgangspunkt i fagmiljøet ved Neuro-SysMed, samt Junior Scientist Symposium og en seminarserie som involverer samtlige disipliner representert ved Neuro-SysMed: Multippel sklerose (MS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Parkinsons sykdom, demens, cellemodeller, metabolomikk, biomarkører, informatikk, medikament-screening, epidemiologi og registerforskning, omsorgsforskning, vitenskapsteori og lidelsesforskning.

Forskerskolen er et forum for både yngre og etablerte forskere, for møter og diskusjon av egne prosjekter, og skal legge til rette for både interne og eksterne samarbeid. Undervisningen ved Forskerskolen skjer ved inviterte lokale aktører for å gi ph.d.-kandidater og forskere innsikt i hvilke ressurser som finnes i det umiddelbare forskermiljøet, samtidig som internasjonale foredragsholdere blir invitert for å introdusere deltakerne til å gjøre seg kjent internasjonalt, knytte nettverksbånd utenfor Neuro-SysMed og stimulere til utenlandsopphold i forskning.

Hensikt:

 • Å tilby opplæring i translasjonell nevrovitenskap og problemstillinger knyttet til forskningsvirksomheten i et ph.d.- forløp.
 • Å tilby miljø for nettverksbygging for å formidle entusiasme for translasjonell nevrovitenskap og tverrfaglig forskningssamarbeid.
 • Tilrettelegge for interaksjon og nettverksbygging mellom forskere, og formidling av idéer i et stimulerende og aspirerende forskningsmiljø.

Alle kurs i forskerskolen ligger i UiB sin kalender: Kommende arrangement for Neuro-SysMed (NSM) | Universitetet i Bergen (uib.no)

Kurs og seminarer

NEUROSYSM910: Symposium for forskere i tidlig fase

Symposiumserien har som formål å gi ph.d.-kandidatene erfaring med presentasjonsteknikk, gi muntlige presentasjoner, delta i faglige diskusjoner og nyttiggjøre seg faglige innspill og kommentarer for å øke kvaliteten på vitenskapelig presentasjon og vitenskapelig tenkning. Symposiet har også som formål å styrke vitenskapelige nettverk mellom forskere, og det blir lagt til rette for å bygge relasjoner mellom forskere.

Symposiet organiseres 4 ganger årlig, 2 ganger i semesteret. Innholdet er en keynote-presentasjon (ca. 45 minutter) etterfulgt av opptil fire innlegg og kort diskusjon (hver ca. 25 minutter). Presentasjonen skal være av egen forskning og det skal fokuseres på kvalitet i presentasjonsmetodikk og gjennomføring. Deltakelse etter visse kriterier gir 3 studiepoeng.

NEUROSYSM920: Neuro-SysMeds seminarer og symposium
Seminarserien gir ph.d.-kandidatene bred kunnskap om fagdisiplinene som ligger til grunn for forskningssenteret Neuro-SysMed, og om behandlingsstrategier for pasienter med MS, PD, ALS og demens. Seminarserien består av månedlige seminarer og både staben ved NeuroSysMed og inviterte lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil gi vitenskapelige presentasjoner.

Kurskoden består også av et årlig 2-dagers symposium. Konferansen blir tillagt vitenskapelige tema. Ph.d.-kandidatene bidrar med egne presentasjoner og deltar på forelesningene. Seminarene og symposiet gir også anledning til diskusjoner mellom seniorforskere og kandidatene ved slutten av hver sesjon. «Meet the Experts» er en del av det vitenskapelige programmet ved symposiet.

Deltakelse ved Neuro-SysMeds seminarserie og symposiet registreres, og denne registreringen gir medlemskap i Neuro-SysMeds Forskerskole. Det blir gitt 3 studiepoeng ved deltakelse på NEUROSYSM920, etter visse kriterier.

NEUROSYSM930: Anvendt bioinformatikk og dataanalyse i medisinsk forskning
Hensikten med kurset er å gi kandidatene kunnskap til anvendelse av bioinformatikk og dataanalyse i kliniske studier av humant vev. Kurset fokuserer på praktiske aspekter og metodologiske vurderinger som er nødvendig ved humane data, slik som datasensitivitet, misklassifisering av utvalg, begrenset utvalgsstørrelse, valg av statistiske modeller, kovariater og vevsheterogenitet.

Kurset består av seminarer, forelesninger og praktiske øvelser ledet av klinikere og forskere, basert på scenarioer fra det virkelige liv. Kurset tilbyr et inspirerende miljø som legger til rette for nettverksbygging mellom ph.d.-kandidater, studenter og forskere, fremmer karriereutvikling og motiverer for fremtidig forskningssamarbeid.

Kurset er veldig fordelaktig for deltakere med interesse i bioinformatikk, biologi, medisin eller klinisk forsking generelt, og gir 3 studiepoeng.

NEUROSYSM940: The nature of disease and suffering and the goals of precision medicine

Presisjonsmedisin (PM) har tredd frem som et fremtredende paradigme som forventes å transformere medisinsk forskning og klinisk praksis. Gjennom et bredt spekter av litteratur, seminarer og kasuistikker hentet fra deltakernes egne forskningsprosjekter, er målet med dette kurset å legge til rette for refleksjon og diskusjon om sentrale filosofiske og normative problemstillinger knyttet til den sosiale organiseringen av PM og praksiser relatert til PM. Sentrale begreper vil bli brukt for å åpne opp PM-paradigmet for filosofisk kritikk og refleksjon, og dermed bidra til en kunnskapskultur for PM der sentrale filosofiske, samfunnsmessige og etiske problemstillinger, dilemmaer, tvetydigheter og kontroverser kan tas opp. Kursdeltakernes egen bakgrunn og forskningsspørsmål vil aktivt bli brukt som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Fullført kurs gir 2 studiepoeng.

CCBIONEUR910: Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning
Hovedmålet med kurset er å utvikle deltakerens evne til å vurdere og formidle merverdi av brukermedvirkning og igangsette konstruktiv brukermedvirkning i egne forskingsprosjekter. Kurset gir kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning, og om hvordan brukermedvirkning er dokumentert til å påvirke medisinsk og helsefaglig forskning, gjennomføring av kliniske studier og bruk av forskningsresultater. Det gir også kunnskap om forskerens ansvar for at brukermedvirkning blir integrert i hele prosessen i et klinisk forskningsprosjekt – fra planlegging til prosjektgjennomføring og publikasjon, kjennskap til brukerorganisasjonene og rollen til lokale brukerutvalg ved rekruttering og evt. opplæring om brukermedvirkning i forskning. Fullført kurs gir ph.d.-kandidater og studenter 2 studiepoeng.

CCBIONEUR911: Kliniske studier
Kurset er laget for å forberede deltakerne på hvordan man utfører kliniske studier på mennesker. Modulene i kurset er basert på Good Clinical Practice (GCP) og deltakerne vil motta GCP-sertifikat etter fullført kurs. Kurset gir 2 ECTS for Ph.d.-kandidater og studenter, og anbefales som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidater knyttet til Forskerskolene til CCBIO og Neuro-SysMed.

Emner som blir tatt opp på kurset:

 • What is a clinical study?
 • Study design
 • The pharmaceutical company perspective
 • The patient’s perspective
 • Ethics
 • GCP overiview and concepts
 • Practical running of a clinical trial
 • Formalities and regulations
 • Writing a protocol
 • Applications and funding
 • Contracts
 • Translational research protocols
 • Clinical trials as part of normal clinical operations
 • Success factors
 • Clinical trials in the future

CCBIONEUR912: Kurs i helseinnovasjon
Kurset er ment å inspirere kursdeltagerne og utstyre dem med tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å forstå hvordan de kan gå fram for å sikre rettighetene til, og utforske mulighetene for å kommersialisere, sine framtidige forskingsresultater.

Kurset vil:
A) introdusere innovasjons- og entreprenørskapskonseptet
B) dele erfaringer fra gründere i forskningsfeltene lokalt, ved CCBIOs INTPART-samarbeidsorganisasjon Harvard Medical School samt ved Neuro-SysMeds kanadiske partner Lawson Health Research Institute
C) inkludere praktiske oppgaver der deltakerne blir bedt om å utvikle en forretningsidé og planlegge for sikring av intellektuelle rettigheter. Lokal fagekspertise og medisinske gründere fra kurset vil dele og diskutere sin motivasjon og sine erfaringer med å utnytte innovasjonspotensialet i egen forskning og/eller å starte en bedrift.

Fullført kurs gir 4 studiepoeng for ph.d.-kandidater og studenter.

Hvem kan delta?

Ph.d- kursene er åpen for forskere, postdocs, studenter (ph.d., master og forskerskolestudenter) og andre som er interesserte, nasjonalt eller internasjonalt. Forskerskolen har som mål å være inkluderende og åpen også for Ph.d.-kandidater som ikke er tilknyttet til UiB, delvis ved emnekurs som har kapasitet til hybrid løsning mellom fysisk fremmøte og digital undervisning. En viktig målsetning for forskerskolen er å tilby kandidatene en identitet og en langsiktig nytte av å være tilknyttet Neuro-SysMed. Alle som er opptatt ved forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet, UiB, eller er forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet, UiB, og som melder seg på kurs og andre aktiviteter, blir registrert som deltakere ved Neuro-SysMeds forskerskole. For kandidaten vil denne formelle tilknytningen være med på å styrke nettverksbygging og kompetanse gjennom interaksjon i forskningsmiljø, noe som er viktig for en fremtidig forskerkarriere.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter