Forskerskole

Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Neuro-SysMed Forskerskole for translasjonell nevrovitenskap er forankret i det nevrovitenskapelige miljøet ved Neuro-SysMed, og vil tilby forskerutdanning for ph.d.- kandidater fra høsten 2021. Hensikten med forskerskolen er å gi ph.d.- kandidater grunnleggende innsikter i translasjonell nevrovitenskap, og skal være et viktig supplement til den etablerte forskerutdanningen ved K1, UiB. Ledelsen ved Forskerskolen er ved Førsteamanuensis Nina Grytten Torkildsen, Forskerskoleleder, i samarbeid med Professor Kjell-Morten Myhr, senterleder ved Neuro-SysMed og Professor Charalompos Tzoulis, nestleder ved Neuro-SysMed.

Ved Neuro-SysMed blir det i tillegg planlagt kurs og seminarer som tar utgangspunkt i fagmiljøet ved Neuro-SysMed, samt junior scientist symposium og seminarrekker som involverer samtlige disipliner representert ved Neuro-SysMed: Multippel Sklerose (MS), Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), Parkinsons sykdom, demens, cellemodeller, metabolomikk, biomarkører, informatikk, medikament screening, epidemiologi og registerforskning, omsorgsforskning og vitenskapsteori, lidelse.

Forskerskolen skal være et forum for både yngre og etablerte forskere, for møter og diskusjon av egne prosjekter, og skal legge til rette for samarbeid. Undervisningen ved Forskerskolen skal skje ved inviterte lokale aktører for å gi ph.d.-kandidater og forskere innsikt i hvilke ressurser som finnes i det umiddelbare forskermiljøet, samtidig som internasjonale foredragsholdere blir invitert for å introdusere deltakerne til å gjøre seg kjent internasjonalt, knytte nettverksbånd utenfor Neuro-SysMed, og stimulere til utenlandsopphold i forskning.

Hensikt:

  • Å tilby opplæring i translasjonell nevrovitenskap og problemstillinger knyttet til forskningsvirksomheten i et ph.d.- forløp.
  • Å tilby miljø for nettverksbygging for å formidle entusiasme for translasjonell nevrovitenskap og tverrfaglig forskningssamarbeid.
  • Tilrettelegge for interaksjon og nettverksbygging mellom forskere, og formidling av ideer i et stimulerende og aspirerende forskningsmiljø.

Alle kurs i forskerskolen ligger i UiB sin kalender: Kommende arrangement for Neuro-SysMed (NSM) | Universitetet i Bergen (uib.no)

Kurs og seminarer

NEUROSYSM930: Anvendt bioinformatikk og data analyse i medisinsk forskning
Hensikten med kurset er å gi kandidatene kunnskap til anvendelse av bioinformatikk og dataanalyse i kliniske studier av humant vev. Kurset vil fokusere på praktiske aspekter og metodologiske vurderinger som er nødvendig ved humane data, slik som datasensitivitet, misklassifisering av utvalg, begrenset utvalgsstørrelse, valg av statistiske modeller, kovariater, og vevsheterogenitet.
Kurset består av seminarer, forelesninger og praktiske øvelser ledet av klinikere og forskere, basert på scenarioer fra det virkelige liv. Kurset vil tilby et inspirerende miljø som legger til rette for nettverksbygging mellom ph.d.-kandidater, studenter og forskere, fremme karriereutvikling og motivere for fremtidig forskningssamarbeid.
Kurset er veldig fordelaktig for deltakere med interesse i bioinformatikk, biologi, medisin eller klinisk forsking generelt.

Anvendt bioinformatikk og data analyse i medisinsk forskning | Universitetet i Bergen (uib.no)

NEUROSYSM920: Neuro-SysMed seminarer og symposium
Seminarserien vil gi ph.d.-kandidatene bred kunnskap om fagdisiplinene som ligger til grunn for forskningssenteret Neuro-SysMed, og om behandlingsstrategier for pasienter med MS, PD, ALS og demens. Seminarserien består av månedlige seminarer og både staben ved NeuroSysMed og inviterte lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil gi vitenskapelige presentasjoner. Seminarserien består også av et årlig 2- dagers symposium. Konferansen blir tillagt vitenskapelige tema, ph.d.-kandidatene bidrar med egne presentasjoner, og deltar på forelesninger. Seminarene og symposium gir også anledning til diskusjoner mellom senior forskere og kandidatene ved slutten av hver sesjon. «Meet the Experts» blir en del av det vitenskapelige programmet ved symposiet. Deltakelse ved Neuro-SysMed Seminarserie og symposium registreres og denne registreringen gir medlemskap i Neuro-SysMed Forskerskole. Det blir gitt 3 ECTS poeng ved deltakelse på NEUROSYSM920 – kurset.

Neuro-SysMed seminarer og symposium

CCBIONEUR 910: Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking
Hovudføremålet med kurset er å utvikle deltakaren si emne til å vurdere og formidle meirverdi av brukermedverknad og igangsette konstruktiv brukarmedverknad i eigne forskingsprosjekt. Kurset gjev kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og om korleis brukermedverknad er dokumentert å påverke medisinsk og helsefaglig forsking, gjennomføring av kliniske studiar og bruk av forskingsresultatar. Det gjev også kunnskap om forskaren sitt ansvar for at brukermedverknad vert integrert i heile prosessen i eit klinisk forskingsprosjekt – frå planlegging til prosjektgjennomføring og publikasjon, kjennskap til brukarorganisasjonar og lokale brukarutval si rolle i rekruttering og ev. opplæring til brukermedverknad i forsking. Kurset gir PhD-kandidatar 2 ECTS poeng. Neste kurs blir arrangtert i uke 48: 30. november – 2. desember).

Brukarvedmerknad i medsinsk og helsefagleg forsking

CCBIONEUR911: Kliniske studier
Kurset er laget for å forberede deltakerne på hvordan man utfører kliniske studier på mennesker. Modulene i kurset er basert på Good Clinical Practice (GCP) og deltakerne vil motta GCP-sertifikat etter fullført kurs. Kurset gir 2 ECTS poeng, og anbefales som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidatar knyttet til Forskerskolene til CCBIO og Neuro-SysMed. Neste kurs blir arrangert i 2023.

Kliniske studier

CCBIONEUR912: Helseinnovasjon
Kurset er ment å inspirere kursdeltagerne og utstyre studentene med tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å forstå hvordan de kan gå fram for å sikre rettighetene til, og utforske mulighetene for å kommersialisere, sine framtidige forskingsresultater. Kurset vil:

A) introdusere innovasjons- og entreprenørskapskonseptet
B) dele erfaringer fra gründere i forskningsfeltene lokalt, ved CCBIO’s INTPART samarbeidsorganisasjon Harvard Medical School, Neuro-SysMed sin kanadiske partner Lawson Health Research Institute
C) inkludere praktiske oppgaver der studentene blir bedt om å utvikle en forretningsidé og planlegge for sikring av intellektuelle rettigheter. Lokal fagekspertise og medisinske gründere fra kurset og vil dele og diskutere sin motivasjon og sine erfaringer med å utnytte innovasjonspotensialet i egen forskning og/eller å starte en bedrift. Deltakelse på kurset gir 4 ECTS poeng, neste kurs blir arrangert til høsten 2023.

Helseinnovasjon

Hvem kan delta?

Ph.d- kursene er åpen for forskere, postdoc, studenter (PhD, master, forskerskolestudenter) og andre som er interesserte nasjonalt eller internasjonalt. Forskerskolen har som mål å være inkluderende og åpen også for ph.d.-kandidater som ikke er tilknyttet til UiB, ved emnekurs som har kapasitet ved hybridløsning av fysisk fremmøte og digital undervisning. En viktig målsetting for forskerskolen er å tilby kandidatene en identitet og en langsiktig nytte av å være tilknyttet Neuro-SysMed. Alle som er opptatt ved forskerutdanningen ved det medisinske fakultet, UiB, eller er forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, UiB, og som melder seg på kurs og andre aktiviteter blir registrert som deltakere ved Neuro-SysMeds forskerskole. For kandidaten vil denne formelle tilknytningen være med å styrke nettverksbygging og kompetanse innen interaksjon i forskningsmiljø, noe som er viktig for fremtidig forskerkarriere.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter