Biobank og forskningsregister

Biobank

Neuro-SysMed benytter «Forskningsbiobanken for aldring, demens og nevrologi» Formålet med biobanken er å samle inn og lagre biologisk materiale slik som f. eks. blodprøver, spinalvæske og biopsimateriale, som kan brukes til prosjekt som tar sikte på å kartlegge betennelsesrelaterte (immunologiske), arvelige (genetiske) og ervervede (epigenetiske og miljøbetinget) faktorer som påvirker risiko for, og utvikling av nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer slik som f.eks. multippel sklerose (MS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS), demens og Parkinson sjukdom og aldring. Biologisk materiale som er donert til forskning blir lagret i biobanken.

Disse studiene har eller vil bidra til prøveinnsamlingen: NAD-PARK, NO-PARK, STRAT-PARK, STRAT-COG, OVERLORD, SMART-MS og NO-ALS.

I fremtiden, kan senteret etter godkjenning fra REK gjennomføre nye studier som benytter tidligere innsamlet materiale for å utforske nye teorier. Det vil komme en oppdatert oversikt over fremtidige studier som bruker biobanken her.

Hvis du har spørsmål ang. biobanken, kontakt post@neuro-sysmed.no eller snakk med din kontaktperson i studien du deltar i.

Forskningsregister

Neuro-SysMed sitt forskningsregister blir etablert i 2021. Det vil lagre alle digitale data som har blitt samlet inn fra pasienter i kliniske studier forutsatt at studiedeltaker har gitt samtykke til dette. Disse studiene vil bidra til registeret: NAD-PARK, NO-PARK, STRAT-PARK, STRAT-KOG, OVERLORD og NO-ALS.

I fremtiden, kan senteret med godkjenning fra REK gjennomføre nye studier som benytter tidligere innsamlede data for å utforske nye teorier. Hvis det skjer, vil det være en oversikt over disse studiene her.

Hvis du har spørsmål ang. forskningsregisteret, kontakt post@neuro-sysmed.no eller snakk med din kontaktperson i studien du deltar i.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter